Selasa, 3 Julai 2018

Panduan Memilih Produk Emas Jenama Public Gold (Jongkong)

Kemaskini pada 07/10/2019
Panduan Memilih Produk Emas Jenama Public Gold (Jongkong)
Sumber: http://kayzlegacy.blogspot.com
Setiap daripada kita memiliki matlamat dan tujuan yang berbeza ketika membeli emas fizikal sama ada untuk simpanan @ pelaburan (jongkong & dinar @ syiling) atau pun sebagai perhiasan (cincin, gelang, rantai & anting-anting).

Artikel kali ini saya kongsikan tentang cara memilih Jongkong Emas jenama Public Gold yang sesuai mengikut keperluan dan tujuan anda.


Jongkong Emas

1.      Jongkong Emas 0.5 gram

0.5 gram emas jenama Public Gold Bertema ‘Terima Kasih’
Ringkasan Keterangan

· Dihasilkan dalam pelbagai reka bentuk yang menarik sesuai untuk koleksi peribadi (Sebagai hobi). 
  Setiap tema dikeluarkan dalam kuantiti yang terhad.
· Harga paling murah dalam siri jongkong emas keluaran Public Gold.
· Bersarung kekal berserta dengan sijil pengesahan ketulenan yang terletak dibahagian belakang.
· Sesuai dijadikan barang jualan bagi perniaga emas (reka bentuk yang pelbagai).

Cara Membelinya

· Hanya boleh dibeli melalui pembelian secara runcit (pembelian secara terus) atau melalui atas talian. Tidak boleh di keluarkan melalui akaun GAP.
· Berbandingan harga*:

  Pembelian Secara Runcit:
  RM 160
  Pembelian Melalui Seminar Emas:
  RM 150***
  Pembelian Menggunakan Kupon**:
  RM 150
  Pembelian Edisi Wealth Card:
  RM 200

  Nota:
      *Harga pada 07/10/2019 (termasuk kos premium)
    **Kupon boleh diperolehi dengan pembelian Wealth Card 0.5g
  ***Bergantung kepada keadaan

2.     Jongkong Emas 1 gram

1 gram emas jenama Public Gold Bertema ‘Ucapan Perkahwinan’

Ringkasan Keterangan

· Dihasilkan dalam pelbagai reka bentuk yang menarik sesuai untuk koleksi peribadi (Sebagai hobi). 
  Setiap tema dikeluarkan dalam kuantiti yang terhad.
· Bersarung kekal berserta dengan sijil pengesahan ketulenan yang terletak dibahagian belakang.
· Sesuai dijadikan barang jualan bagi perniaga emas (reka bentuk yang pelbagai).

Cara Membelinya

· Boleh diperolehi melalui pembelian secara runcit (pembelian secara terus), atas talian atau melalui 
  akaun GAP.
· Berbandingan harga jualan*:

  Pembelian Secara Runcit:
  RM 290 (Semenanjung) @ RM 295 (Sabah & Sarawak)
  Pembelian Melalui Seminar Emas:
  RM 280 (Bergantung kepada keadaan)
  Pembelian Menggunakan Kupon**:
  RM 280 (Semenanjung) @ RM 285 (Sabah & Sarawak)     
  Pembelian Melalui Akaun GAP***:
  RM 223 (Semenanjung) @ RM 228 (Sabah & Sarawak)

  Nota:   
      *Harga pada 07/10/2019 (termasuk kos premium)
    **Kupon boleh diperolehi dengan pembelian Wealth Card 0.5g
  ***Kos premium hanya dikenakan sekiranya ingin mengeluarkan emas dari akaun GAP


3.   Jongkong Emas 5 gram


Ringkasan Keterangan

· Hanya dikeluarkan dalam satu reka bentuk sahaja (klasik).
· Bersarung kekal berserta dengan sijil pengesahan ketulenan yang terletak dibahagian belakang kad.
· Sesuai dijadikan barang jualan bagi perniaga emas.

Cara Membelinya

· Boleh diperolehi melalui pembelian secara runcit (pembelian secara terus), atas talian atau melalui 
  akaun GAP.
· Berbandingan harga*:

  Pembelian Secara Runcit:
  RM 1,150 (Semenanjung) @ RM 1,155 (Sabah & Sarawak)      
  Pembelian Menggunakan Kupon**:
  RM 1,140 (Semenanjung) @ RM 1,45 (Sabah & Sarawak)
  Pembelian Melalui Akaun GAP***:
  RM 1,075 (Semenanjung) @ RM 1,080 (Sabah & Sarawak)

  Nota:
      *Harga pada 07/10/2019 (termasuk kos premium)
    **Kupon boleh diperolehi dengan pembelian Wealth Card 0.5g
  ***Kos premium hanya dikenakan sekiranya ingin mengeluarkan emas dari akaun GAP

4.      Jongkong Emas 10 gramRingkasan Keterangan

· Hanya dikeluarkan dalam satu reka bentuk sahaja (klasik).
· Dikeluarkan dalam bentuk bersarung kekal (Edisi LBMA) dan tidak bersarung kekal (Edisi Bunga
  Mas & Tai Fook)
· Bagi yang bersarung kekal, sijil pengesahan ketulenan terletak dibahagian belakang kad. 
  Manakala bagi yang tidak bersarung kekal, sijil pengesahan ketulenan disertakan secara berasingan.
· Sesuai dijadikan barang jualan bagi perniaga emas.

Cara Membelinya

· Boleh diperolehi melalui pembelian secara runcit (pembelian secara terus) atau melalui akaun GAP.
· Berbandingan harga*:

   Pembelian Secara Runcit:
   RM 2,137 (Semenanjung) @ RM 2,152 (Sabah & Sarawak)
   Pembelian Menggunakan Kupon**:
   RM 2,127 (Semenanjung) @ RM 2,142 (Sabah & Sarawak)
   Pembelian Melalui Akaun GAP***:
   RM 2,145 (Semenanjung) @ RM 2,160 (Sabah & Sarawak)
    
   Nota:
       *Harga pada 07/10/2019 (termasuk kos premium)
     **Kupon boleh diperolehi dengan pembelian Wealth Card 0.5g
   ***Kos premium hanya dikenakan sekiranya ingin mengeluarkan emas dari akaun GAP


5.      Jongkong Emas 20 gram

Sumber: http://emaspublicgold.com
Ringkasan Keterangan

· Hanya dikeluarkan dalam satu reka bentuk sahaja (klasik).
· Dikeluarkan dalam bentuk bersarung kekal (Edisi LBMA) dan tidak bersarung kekal (Edisi Bunga 
   Mas & Tai Fook)
· Bagi yang bersarung kekal, sijil pengesahan ketulenan terletak dibahagian belakang kad. Manakala 
   bagi yang tidak bersarung kekal, sijil pengesahan ketulenan disertakan secara berasingan.
· Sesuai dijadikan barang jualan bagi perniaga emas.

Cara Membelinya

· Boleh diperolehi melalui pembelian secara runcit (pembelian secara terus) atau melalui akaun GAP.
· Berbandingan harga*:

   Pembelian Secara Runcit:
   RM 4,255 (Semenanjung) @ RM 4,295 (Sabah & Sarawak)
   Pembelian Menggunakan Kupon**:
   RM 4,245 (Semenanjung) @ RM 4,285 (Sabah & Sarawak)
   Pembelian Melalui Akaun GAP***:
   RM 4,280 (Semenanjung) @ RM 4,300 (Sabah & Sarawak)

   Nota:
       *Harga pada 07/10/2019 (termasuk kos premium)
     **Kupon boleh diperolehi dengan pembelian Wealth Card 0.5g
   ***Kos premium hanya dikenakan sekiranya ingin mengeluarkan emas dari akaun GAP


6.     Jongkong Emas 50 gram

Sumber: http://jutawanemas.com
Ringkasan Keterangan

· Hanya dikeluarkan dalam satu reka bentuk sahaja (klasik).
· Dikeluarkan dalam bentuk bersarung kekal (Edisi LBMA) dan tidak bersarung kekal (Edisi Bunga 
   Mas & Tai Fook)
· Bagi yang bersarung kekal, sijil pengesahan ketulenan terletak dibahagian belakang kad. Manakala 
  bagi yang tidak bersarung kekal, sijil pengesahan ketulenan disertakan secara berasingan.
· Sesuai dijadikan barang jualan bagi perniaga emas.
· Produk yang sesuai untuk disimpan oleh para pelabur.

Cara Membelinya

· Boleh diperolehi melalui pembelian secara runcit (pembelian secara terus), atas talian atau melalui 
  akaun GAP.
· Berbandingan harga*:

  Pembelian Secara Runcit:
  RM 10,578 (Semenanjung) @ RM 10,618 (Sabah & Sarawak)
  Pembelian Menggunakan Kupon**:
  RM 10,568 (Semenanjung) @ RM 10,608 (Sabah & Sarawak)
  Pembelian Melalui Akaun GAP***:
  RM 10,650 (Semenanjung) @ RM 10,730 (Sabah & Sarawak)

  Nota:
      *Harga pada 07/10/2019 (termasuk kos premium)
    **Kupon boleh diperolehi dengan pembelian Wealth Card 0.5g
  ***Kos premium hanya dikenakan sekiranya ingin mengeluarkan emas dari akaun GAP


7.   Jongkong Emas 100 gram
Ringkasan Keterangan

· Hanya dikeluarkan dalam satu reka bentuk sahaja (klasik).
· Boleh didapati dalam dua bentuk. Bersarung kekal atau tidak bersarung kekal.
· Bagi yang bersarung kekal, sijil pengesahan ketulenan terletak dibahagian belakang kad. Manakala 
  bagi yang tidak bersarung kekal, sijil pengesahan ketulenan disertakan secara berasingan.
· Sesuai dijadikan barang jualan bagi perniaga emas.
· Produk yang sesuai untuk disimpan oleh para pelabur.
· Sesuai untuk dicagar @ dipajak kerana sarungnya mudah dibuka bagi proses menguji ketulenan 
  emas.

Cara Membelinya

· Boleh diperolehi melalui pembelian secara runcit (pembelian secara terus), atas talian atau melalui 
  akaun GAP.
· Berbandingan harga*:

  Pembelian Secara Runcit:
  RM 21,049 (Semenanjung) @ RM 21,119 (Sabah & Sarawak)
  Pembelian Menggunakan Kupon**:
  RM 21,039 (Semenanjung) @ RM 21,109 (Sabah & Sarawak)
  Pembelian Melalui Akaun GAP***:
  RM 21,440 (Semenanjung) @ RM 21,510 (Sabah & Sarawak)

     *Harga pada 07/10/2019 (termasuk kos premium)
   **Kupon boleh diperolehi dengan pembelian Wealth Card 0.5g
 ***Kos premium hanya dikenakan sekiranya ingin mengeluarkan emas dari akaun GAP


8.      Jongkong Emas 250 gram


Sumber: emasuncang999.blogspot.com
Ringkasan Keterangan

· Hanya dikeluarkan dalam satu reka bentuk sahaja (klasik).
· Tidak bersarung kekal. Setiap pembelian akan disertakan sijil pengesahan ketulenan secara 
  berasingan.
· Sesuai untuk dicagar @ dipajak kerana sarungnya mudah dibuka bagi proses menguji ketulenan
  emas.
· Produk terbaik bagi para pelabur. Harga per gram termurah dan kadar susutnilai terendah 
  berbanding dengan produk emas lain (harga per gram sama dengan emas 1kg)

Cara Membelinya

· Boleh diperolehi melalui pembelian secara runcit (pembelian secara terus) atau melalui akaun GAP.
· Berbandingan harga*

Pembelian Secara Runcit:
RM 52,377 (Semenanjung) @ RM 52,477 (Sabah & Sarawak)
Pembelian Menggunakan Kupon**:
RM 52,367 (Semenanjung) @ RM 52,467 (Sabah & Sarawak)  
Pembelian Melalui Akaun GAP***:
RM 53,350 (Semenanjung) @ RM 53.450 (Sabah & Sarawak)

    *Harga pada 07/10/2019 (termasuk kos premium)
  **Kupon boleh diperolehi dengan pembelian Wealth Card 0.5g
***Kos premium hanya dikenakan sekiranya ingin mengeluarkan emas dari akaun GAP9.     Jongkong Emas 1 kilogramRingkasan Keterangan

· Hanya dikeluarkan dalam satu reka bentuk sahaja (klasik).
· Tidak bersarung kekal. Setiap pembelian akan disertakan sijil pengesahan ketulenan secara
  berasingan
· Sesuai untuk dicagar @ dipajak kerana sarungnya mudah dibuka bagi proses menguji ketulenan
  emas.
· Produk terbaik bagi para pelabur. Harga per gram termurah dan kadar susutnilai terendah
  berbanding dengan produk emas lain (kecuali jongkong emas seberat 250g)

Cara Membelinya

· Boleh diperolehi melalui pembelian secara runcit (pembelian secara terus) atau melalui akaun GAP.
· Berbandingan harga*:

  Pembelian Secara Runcit:
  RM 209,357 (Semenanjung) @ RM 209,607 (Sabah & Sarawak)
  Pembelian Menggunakan Kupon**:
  RM 209,347 (Semenanjung) @ RM 209,597 (Sabah & Sarawak)
  Pembelian Melalui Akaun GAP***:
  RM 213,250 (Semenanjung) @ RM 213,500 (Sabah & Sarawak)

   Nota
       *Harga pada 07/10/2019 (termasuk kos premium)
     **Kupon boleh diperolehi dengan pembelian Wealth Card 0.5g
   ***Kos premium hanya dikenakan sekiranya ingin mengeluarkan emas dari akaun GAP

Peratusan Kadar Susut Nilai Emas Public Gold

Diharap agar artikel dapat membantu anda membuat keputusan terbaik semasa membeli produk emas keluaran Public Gold.


Yang menulis,
 
Mohd Faiz bin Abdul Manan
Dealer Public Gold

Tiada ulasan:

Catat Ulasan