Sabtu, 29 Oktober 2022

Pelan Simpanan Jangka Masa Panjang Aatifa @ Etiqa

Kemaskini pada 04/01/2024

Pelan Simpanan Jangka Masa Panjang AATIFA @ Etiqa

Tawaran Istimewa Khas Untuk Anda:
 
Miliki emas Public Gold bernilai RM 100 dengan menyertai plan takaful Aatifa atau 0.5 gram emas Public Gold apabila bersetuju membayar bagi tempoh setahun (bagi tahun pertama).
 
Jangan Lepaskan Peluang Ini. Tawaran berakhir 31 Disember 2024.
 
AATIFA
 
Pengenalan
 
Pembiayaan Pendidikan anak, dana di waktu kecemasan, persaraan, atau pelbagai kemungkinan lain. Jadi, betapa pentingnya untuk memiliki simpanan di saat-saat anda memerlukannya. Dengan Aatifa, pelan simpanan takaful mampu milik memberi anda kebebasan jangka panjang daripada sebarang kesulitan kewangan.

 
Ciri-Ciri Utama
 
Siapa Layak Menyertai?
Warganegara Malaysia
Penduduk Tetap (PR)
Bukan Warganegara (Singapura & Brunei)
 
Nota:
Menetap di Malaysia sahaja mengikut alamat tempat tinggal semasa.
 
Umur Kelayakan
 
Akaun Persendirian
17 tahun sehingga 50 tahun
 
Akaun Perkongsian (Join Account)
Pemilik Sijil (Peserta)
14 Hari sehingga 50 tahun
Pembayar
17 tahun
 
Nota:
1. Bagi akaun perkongsian (joint account), hubungan antara pembayar (ibu, bapa, suami & isteri) dan peserta (isteri, suami & anak) terhad kepada suami dan isteri, isteri dan suami, suami dan anak & isteri dan anak sahaja.
2. Penetapan jumlah pemberian tunai (bonus) bagi akaun perkongsian (joint akaun) tertakluk kepada beberapa faktor iaitu caruman tahunan (lagi besar simpanan, lagi tinggi bonus), kombinasi umur pembayaran (lagi muda, lagi tinggi bonus) dan peserta (lagi muda, lagi rendah bonus) dan jantina (wanita memperolehi bonus yang lebih tinggi dari lelaki).
3. Polisi ini hanya boleh diambil sekali sahaja seorang. Tidak dibenarkan mengambil lebih dari satu polisi dalam satu masa.
 
Tempoh Matang
Sehingga berumur 80 tahun (Minimum 10 tahun)
 
Jumlah Caruman
RM 100, RM 150 atau RM 200 sebulan
 
Nota:
1. Jumlah pelindungan bergantung kepada umur dan jumlah caruman yang dipilih.
2. Pembayaran caruman dibuat sehingga berumur 60 tahun sahaja. Polisi tetap aktif walaupun tidak lagi membuat pembayaran dari umur 61 sehingga 80 tahun.
 
Kaedah Pembayaran
Bulanan. Suku Tahun, Setengah Tahun atau Tahunan
 
Syarat Polisi
Pasti Lulus (Guaranted Acceptance)
 
Nota:
1. Semakan ke atas status warganegara dan tempat tinggal sahaja.
2. Polisi ini hanya memberi perlindungan ke atas kematian sahaja.
3. Perlindungan tambahan (rider) tidak boleh diambil bersekali dengan polisi ini.
 
 
Manfaat Utama
 
Manfaat Hidup
Nikmati pembayaran tunai secara tetap dari jumlah pampasan yang diambil pada akhir setiap tiga tahun sepanjang tempoh sijil tersebut.
 

Tahun Sijil

% Jumlah Asas Yang Dilindungi

3, 6, 9

3%

12, 15, 18

4%

21 ke atas

5%

 
Contoh:
 
Nama: Ali bin Abu
Umur: 35 tahun (Mengikut tarikh lahir akan datang)
Tarikh Matang: Sehingga 80 tahun
Caruman Tahunan: RM 2,400 (RM 200 sebulan)
Waris: Aisyah bin Kamaruddin
Jumlah Pampasan: RM 36,000.00
 

Fasa

Tahun Ke

% Pembahagian Bonus

Jumlah Pembayaran (RM)

1

3

3.0 %

1,080.00

2

6

3.0 %

1,080.00

3

9

3.0 %

1,080.00

4

12

4.0 %

1,440.00

5

15

4.0 %

1,440.00

6

18

4.0 %

1,440.00

7

21

5.0 %

1,800.00

8

24

5.0 %

1,800.00

9

27

5.0 %

1,800.00

10

30

5.0 %

1,800.00

11

33

5.0 %

1,800.00

12

36

5.0 %

1,800.00

13

39

5.0 %

1,800.00

14

42

5.0 %

1,800.00

15

45

5.0 %

1,800.00

 

 

Jumlah

23,760.00

 
Nota:
1. Jumlah pembayaran adalah tetap mengikut pakej caruman yang diambil serta tempoh masa (mengikut umur).
2. Jumlah pembayaran tunai (bonus) akan dikredit terus ke akaun bank pilihan pemegang sijil setiap akhir tiga tahun. Bagi akaun perkongsian (joint account), semua pembayaran tunai dikredit terus ke akaun bank pilihan pembayar sehingga peserta layak buka akaun bank sendiri.
3. Pembayaran tunai tidak menjejaskan simpanan dan dividen sedia ada (semasa).
4. Penetapan jumlah pemberian tunai (bonus) tertakluk kepada beberapa faktor iaitu caruman tahunan (lagi besar simpanan, lagi tinggi bonus), umur (lagi muda, lagi tinggi bonus) dan jantina (wanita memperolehi bonus yang lebih tinggi dari lelaki).
5. Pemegang sijil boleh menaikkan jumlah caruman bulanan dalam tempoh 6 bulan selepas sijil berkuatkuasa. Sebarang peningkatan bayaran bulanan akan menaikkan bonus yang diperolehi.
6. Pemegang sijil boleh menurunkan caruman bulanan pada bila-bila masa sepanjang tempoh aktif sijil. Sebarang penurunan bayaran bulanan akan membawa kesan terhadap peratusan bonus yang diperolehi.
7. Bagi akaun Perkongsian (Joint Account), semua manfaat akan diterima oleh peserta sahaja.
 
Jadual Perlindungan Dan Caruman

 

CARUMAN (BULANAN)

 

CARUMAN (BULANAN)

 

100
150
200

 

100
150
200
UMUR

 

 

 

UMUR

 

 

 

1

32,000

52,000

79,000

26

21,000

32,000

51,000

2

32,000

52,000

78,000

27

20,000

31,000

49,000

3

32,000

51,000

77,000

28

19,000

30,000

48,000

4

31,000

50,000

76,000

29

19,000

29,000

46,000

5

31,000

50,000

75,000

30

18,000

28,000

45,000

6

31,000

49,000

75,000

31

17,000

26,000

43,000

7

30,000

48,000

73,000

32

16,000

25,000

41,000

8

30,000

48,000

72,000

33

16,000

24,000

40,000

9

29,000

47,000

72,000

34

15,000

23,000

38,000

10

29,000

46,000

70,000

35

14,000

22,000

36,000

11

28,000

46,000

69,000

36

14,000

22,000

35,000

12

28,000

45,000

68,000

37

14,000

22,000

34,000

13

28,000

44,000

67,000

38

14,000

22,000

34,000

14

27,000

43,000

66,000

39

14,000

22,000

34,000

15

27,000

43,000

65,000

40

13,000

21,000

34,000

16

26,000

42,000

64,000

41

13,000

21,000

33,000

17

26,000

41,000

63,000

42

13,000

21,000

33,000

18

25,000

40,000

62,000

43

13,000

21,000

33,000

19

25,000

39,000

60,000

44

13,000

21,000

32,000

20

24,000

38,000

59,000

45

13,000

20,000

31,000

21

24,000

37,000

58,000

46

12,000

19,000

28,000

22

23,000

36,000

56,000

47

11,000

18,000

26,000

23

22,000

35,000

55,000

48

10,000

17,000

25,000

24

22,000

34,000

54,000

49

9,000

15,000

22,000

25

21,000

33,000

52,000

50

8,000

14,000

20,000

 
Manfaat Kematian
 
1. Kematian Biasa
Sekiranya berlaku kematian terhadap pemegang sijil sama ada faktor semulajadi. Jumlah Pampasan, Khiarat Kematian, Jumlah Simpanan, Jumlah Dividen akan dibayar terus ke waris sekaligus.
 
Contoh:
Ali meninggal pada tahun ke 10 sijil berkuatkuasa. Aisyah sebagai waris akan memperolehi:
 

Pekara

Pulangan (RM)

Pampasan

36,000.00

Khiarat Kematian

1,000.00

Jumlah Simpanan

24,000.00

Jumlah Dividen (4%)

5,548.00

JUMLAH

66,548.00

*Ilustrasi adalah berdasarkan anggaran sahaja
 
2. Kematian Akibat Kemalangan
Sekiranya berlaku kematian terhadap pemegang sijil akibat kemalangan. Jumlah Pampasan, Tambahan 100% Dari Jumlah Pampasan, Khiarat Kematian, Jumlah Simpanan, Jumlah Dividen akan dibayar terus ke waris sekaligus.
 
Contoh:
Ali meninggal akibat kemalangan pada tahun ke 10 sijil berkuatkuasa. Aisyah sebagai waris akan memperolehi:
 

Pekara

Pulangan (RM)

Pampasan

36,000.00

Pampasan Tambahan

36,000.00

Khiarat Kematian

1,000.00

Jumlah Simpanan

24,000.00

Jumlah Dividen (4%)

5,548.00

JUMLAH

102,548.00

*Ilustrasi adalah berdasarkan anggaran sahaja
 
Nota:
1. Peratusan dividen tahunan yang diterima diantara 4% hingga 8% (bergantung kepada prestasi semasa).
2. Kiraan yang ditunjukkan hanya sebagai panduan sahaja (anggaran). Hanya jumlah pampasan dan khiarat kematian sahaja yang tetap.
3. Plan simpanan ini dilindungi oleh akta takaful dan dikategori sebagai hibah bersyarat. Waris berhak memperolehi keseluruhan duit yang ada tanpa perlu melalui proses pembahagian harta. Waris juga tidak terikat atas tanggungjawab membayar hutang si mati.
4. Pemegang sijil boleh menamakan sesiapa sahaja untuk menjadi waris dan boleh menentukan jumlah waris yang layak menerimanya. Pemegang sijil tidak perlu kebenaran waris untuk menerima duit ini.
5. Pemegang sijil boleh menukar waris pada bila-bila masa tanpa bersetujuan waris yang dipilih sebelum itu.
6. Pihak takaful tidak mengenakan sebarang caj tambahan (percuma) bagi proses meletakkan nama pewaris.
7. Bagi akaun Perkongsian (Joint Account), pemegang sijil tetap menerima pembayaran tunai seperti biasa sehingga tarikh matang walaupun pembayar telah meninggal dunia. Hanya jumlah simpanan (termasuk dividen) dan pembelanjaan pengebumian yang diberi pada pemegang sijil.
 
Manfaat Pengeluaran Separa
 
Pemegang polisi boleh mengeluarkan sebahagian dari simpanan (cash value) dengan syarat:
 
1. Pengeluaran sekali dalam tempoh setahun dengan syarat polisi masih aktif
2. Pengeluaran minimum RM 50 atau 80% dari jumlah simpanan sedia ada (cash value).
3. Simpanan (Cash Value) tidak kurang dari RM 50
4. RM 15 dikenakan ke atas setiap pengeluaran yang dibuat
 
Manfaat Matang
 
Sekiranya pemegang sijil masih hidup sehingga tarikh matang plan simpanan. 150% dari Jumlah Pampasan dan Jumlah Dividen akan dibayar terus (dalam bentuk cek) kepada pemegang sijil.
 
Contoh:
Manfaat yang diperolehi oleh Ali selepas berumur 80 tahun.
 

Pekara

Pulangan (RM)

Jumlah Pampasan (150%)

54,000.00

Jumlah Dividen (4%)

194,900.00

JUMLAH

248,900.00

*Ilustrasi adalah berdasarkan anggaran sahaja
 
Nota:
1. Peratusan dividen tahunan yang diterima diantara 4% hingga 8% (bergantung kepada prestasi semasa).
2. Kiraan yang ditunjukkan hanya sebagai panduan sahaja (anggaran).
3. Plan simpanan ini dilindungi oleh akta takaful dan dikategori sebagai hibah bersyarat. Waris berhak memperolehi keseluruhan duit yang ada tanpa perlu melalui proses pembahagian harta. Waris juga tidak terikat atas tanggungjawab membayar hutang si mati.
4. Pemegang sijil boleh menamakan sesiapa sahaja untuk menjadi waris dan boleh menentukan jumlah waris yang layak menerimanya. Pemegang sijil tidak perlu kebenaran waris untuk menerima duit ini.
5. Pemegang sijil boleh menukar waris pada bila-bila masa tanpa bersetujuan waris yang dipilih sebelum itu.
6. Pihak takaful tidak mengenakan sebarang caj tambahan (percuma) bagi proses meletakkan nama pewaris.
7. Bagi akaun Perkongsian (Joint Account), pemegang sijil tetap menerima pembayaran tunai seperti biasa sehingga tarikh matang walaupun pembayar telah meninggal dunia. Hanya jumlah simpanan (termasuk dividen) dan pembelanjaan pengebumian yang diberi pada pemegang sijil.
 
Sebarang pertanyaan lanjut atau untuk set temujanji untuk berjumpa, boleh hubungi saya melalui maklumat seperti di bawah. Saya sentiasa bersedia membantu anda.


2 ulasan: