Ahad, 22 November 2020

Pelan Perlindungan Jangka Masa Panjang Prisma @ Etiqa

Kemaskini pada 04/01/2024

Pelan Perlindungan Jangka Masa Panjang PRISMA @ Etiqa

Tawaran Istimewa Khas Untuk Anda:
 
Miliki emas Public Gold bernilai RM 100 dengan menyertai plan simpanan Prisma bersama Kad Perubatan atau 0.5 Gram emas Public Gold apabila bersetuju membayar bagi tempoh setahun (bagi tahun pertama).
 
Jangan Lepaskan Peluang Ini. Tawaran berakhir 31 Disember 2024.
 
PRISMA
 

Pengenalan
 
Bagi suami dan isteri yang bertanggungjawab, tiada yang lebih penting daripada keluarga. Dengan Prisma, anda boleh terus menyediakan liputan bebas untuk keselamatan masa depan keluarga anda. Apa yang diperlukan adalah sumbangan yang berpatutan sebanyak RM50 sebulan untuk memastikan keluarga anda dijaga.

Plan Prisma membantu anda mendapatkan perlindungan (pampasan) yang tinggi dengan caruman yang terendah.


Ciri-Ciri Utama
 
Siapa Layak Menyertai?
Warganegara Malaysia
 
Umur Kelayakan
 
Akaun Persendirian
Perlindungan
19 Tahun sehingga 60 Tahun
 
Akaun Perkongsian (Join Account)
Pemilik Sijil (Peserta)
14 Hari sehingga 60 Tahun
Pembayar
19 Tahun dan ke atas
 
Nota:
1. Bagi akaun perkongsian (joint account), hubungan antara pembayar (ibu, bapa, suami & isteri) dan peserta (isteri, suami & anak) terhad kepada suami dan isteri, isteri dan suami, suami dan anak & isteri dan anak sahaja.
2. Penetapan jumlah perlindungan ditentukan berdasarkan umur dan jantina peserta.
 
Tempoh Aktif (Sepenuhnya)
90 hari selepas polisi aktif (pembayaran kali pertama telah diterima)

Tempoh Matang
Minimun: 10 Tahun
Maksimum: Sehingga Berumur 88 Tahun
 
Jumlah Yang Dilindungi
Minimum: RM 100,000 @ RM 600 Setahun (Yang mana lebih rendah)
Maksimum: Tanpa Had (Tertakluk kepada umur dan jantina)
 
Kaedah Pembayaran
Bulanan. Suku Tahun, Setengah Tahun atau Tahunan
 

Manfaat Utama
 
Manfaat Kematian
 
Sekiranya berlaku kematian terhadap pemegang sijil sama ada faktor semulajadi atau akibat kemalangan. Pembelanjaan Pengebumian (Khiarat Kematian) dan Jumlah Perlindungan akan dibayar terus ke waris sekaligus.
 
Contoh:
Nama: Ali bin Abu
Umur: 26 tahun (Mengikut tarikh lahir akan datang)
Jantina: Lelaki
Jenis Akaun: Persendirian
Pelan Simpanan: Prisma
Tempoh Simpanan: 20 tahun
Waris: Aisyah bin Kamaruddin
Jumlah Perlindungan: RM 40,450
 
Ali meninggal pada tahun ke 10 sijil berkuatkuasa. Aisyah sebagai waris akan memperolehi:
 

Pekara

Pulangan (RM)

Jumlah Perlindungan

40,450.00

Pembelanjaan Pengebumian

1,000.00

JUMLAH

41,450.00

*Ilustrasi adalah berdasarkan anggaran sahaja
 
Nota:
1. Kiraan yang ditunjukkan hanya sebagai panduan sahaja (anggaran).
3. Plan perlindungan ini dilindungi oleh akta takaful dan dikategori sebagai hibah bersyarat. Waris berhak memperolehi keseluruhan duit yang ada tanpa perlu melalui proses pembahagian harta. Waris juga tidak terikat atas tanggungjawab membayar hutang si mati.
4. Pemegang sijil boleh menamakan sesiapa sahaja untuk menjadi waris dan boleh menentukan jumlah waris yang layak menerimanya. Pemegang sijil tidak perlu kebenaran waris untuk menerima duit ini.
5. Pemegang sijil boleh menukar waris pada bila-bila masa tanpa bersetujuan waris yang dipilih sebelum itu.
6. Pihak takaful tidak mengenakan sebarang caj tambahan (percuma) bagi proses meletakkan nama pewaris.
7. Sekiranya pemegang sijil meninggal dunia kerana membunuh diri dalam tempoh setahun polisi aktif tidak kira waras atau gila. Semua caruman akan dipulangan sepenuhnya.
8. Sekiranya pemegang sijil meninggal dunia kerana membunuh diri selepas setahun polisi aktif tidak kira waras atau gila. Waris akan menerima pampasan mengikut jumlah perlindungan yang ditetapkan.
9. Sekiranya pemegang sijil meninggal dunia akibat kemalangan dalam tempoh 90 hari dari tarikh sijil aktif. Waris akan menerima pampasan sepenuhnya mengikut jumlah perlindungan yang ditetapkan.
10. Sekiranya pemegang sijil meninggal dunia secara semulajadi (bukan kemalangan) dalam tempoh 90 hari dari tarikh sijil aktif. Semua caruman yang telah dibuat dipulangan sepenuhnya kepada waris yang didaftarkan.
 
Nota:
Bagi pemegang sijil yang berusia di bawah lima tahun, pembahagian pampasan adalah mengikut peratusan seperti jadual di bawah Sekiranya pampasan melebihi dari RM 200,000.00.
 

Umur Ketika Meninggal/ HUMK (Tahun)

% Jumlah Pampasan

Yang Diberi

1

20

2

40

3

60

4

80

5 Dan Ke Atas

100

 
Contoh:
 
Pembayar: Aizat
Penerima Manfaat: Ahmad
Jumlah Perlindungan: RM 300,000.00
 
Ahmad akan menerima pampasan sebanyak RM 220,000.00 (RM 200k + (RM 100k x 0.2)) dari jumlah pampasan sekiranya meninggal dunia atau cacat kekal ketika berusia di bawah dua tahun.
 
Ahmad akan menerima pampasan sebanyak RM 280,000.00 dari jumlah pampasan sekiranya meninggal dunia atau cacat kekal ketika berusia 4 tahun 6 bulan (lebih dari empat tahun, kurang dari lima tahun).
 
Ahmad akan menerima pampasan sebanyak RM 300,000.00 dari jumlah pampasan sekitarnya meninggal dunia atau cacat kekal ketika berusia 5 tahun 1 bulan.

Manfaat Hilang Upaya Menyeluruh Dan Kekal (HUMK)
 
Sekiranya HUMK berlaku kematian terhadap pemegang sijil sebelum berusia 65 tahun. Jumlah Perlindungan akan dibayar terus ke waris secara sekaligus (sehingga RM 1 juta).
 
Jika jumlah keseluruhan pembayaran melebihi RM 1 juta, maka baki akan dibayar selepas tempoh setahun dari pembayaran terdahulu. Tertakluk pada terma dan syarat yang dinyatakan dalam kontrak sijil.
 
Contoh:
Sekiranya jumlah yang diterima oleh waris adalah sebanyak RM 1,500,000.00. Sebanyak RM 1,000,000.00 akan dibayar sekaligus kepada waris. Baki sebanyak RM 500,000.00 akan dibayar setahun kemudian.
 

Perlindungan Fleksibel (Manfaat Rider)
 
Pemegang sijil boleh membuat bayaran tambahan (bayaran hangus) ke atas simpanan bulanan bagi mendapatkan perlindungan dengan pilihan Rider.
 
Berikut adalah pilihan Rider yang ada:
 
1. Rider Manfaat Kematian dan Hilang Upaya Akibat Kemalangan
2. Rider Indemniti Kemalangan
3. Rider Penyakit Kritikal
4. Rider Pengecualian Sumbangan bagi Penyakit Kritikal
5. Rider Manfaat Tunai Hospital
6. 
Rider Takaful Medical Plus

Rider Takaful Medical Plus (Kad Perubatan)
 
Pemegang sijil boleh membuat bayaran tambahan (bayaran hangus) ke atas simpanan bulanan bagi mendapatkan kad perubatan.
 
Contoh:
Ali mengambil Pelan 1 untuk Rider Ultra Medic (Kad Perubatan) berserta dengan pelan simpanan Prisma. Jumlah pembayaran sebulan adalah sebanyak RM 118.99 (Pelan 1: RM 68.99 + Prisma: RM 50.00) sehingga berumur 30 tahun.
 
Nota:
1. Bayaran bulanan yang diberikan hanya sebagai anggaran sahaja,
2. Jumlah bayaran ditentukan berdasarkan umur dan jantina.
 
Entri Berkaitan:
Takaful Medical Plus (Kad Perubatan)
 
 
Sebarang pertanyaan lanjut atau untuk set temujanji untuk berjumpa, boleh hubungi saya melalui maklumat seperti di bawah. Saya sentiasa bersedia membantu anda.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan