Khamis, 7 April 2022

Pelan Simpanan Jangka Masa Panjang MADANI @ Etiqa

Kemaskini pada 04/01/2024

Pelan Simpanan Jangka Masa Panjang MADANI @ Etiqa

Miliki emas Public Gold bernilai RM 100 dengan menyertai plan pendidikan Madani atau 0.5 Gram emas Public Gold apabila bersetuju membayar bagi tempoh setahun (bagi tahun pertama).
 
Jangan Lepaskan Peluang Ini. Tawaran berakhir 31 Disember 2024.
 
 
MADANI
 
Pengenalan
 
Setiap ibu bapa ingin memastikan anak-anak mereka mempunyai permulaan yang terbaik dalam kehidupan dan kerjaya masa hadapan mereka. Tiada yang lebih baik daripada mengutamakan pendidikan mereka sebagai permulaan.
 
Walau bagaimanapun, kos pendidikan kini semakin mahal dan meningkat dengan cepat di seluruh dunia. Etiqa Madani merupakan pelan pendidikan takaful yang melindungi dan meringankan beban kos pendidikan.
 
Sumber: Madani 
 
 
Ciri-Ciri Utama
 
Siapa Layak Menyertai?
Warganegara Malaysia
Warganegara Asing
 
Nota:
Terbuka kepada warganegara Brunei dan Singapura yang menetap di Malaysia (memiliki alamat rumah yang sah di Malaysia).
 
Umur Kelayakan
 
Akaun Persendirian
11 tahun sehingga 15 tahun
 
Nota:
Bergantung pada persetujuan ibubapa atau penjaga sah
 
Akaun Perkongsian (Join Account)
 
Pemilik Sijil (Peserta)
Anak
14 hari sehingga 15 tahun
 
Pembayar:
Ibubapa (Suami @ Isteri)
17 tahun dan ke atas
 
Tempoh Matang
15 tahun, 21 tahun atau 25 tahun
 
Nota:
Maksimum umur kemasukan dalam polisi ini adalah berumur 5 tahun bagi tempoh matang sehingga berumur 15 tahun. Maksimum umur kemasukan dalam polisi ini adalah berumur 10 tahun bagi tempoh matang sehingga berumur 21 tahun. Maksimum umur kemasukan dalam polisi ini adalah berumur 15 tahun bagi tempoh matang sehingga berumur 25 tahun.
 
Jumlah Yang Dilindungi
(Kenaikan Setiap RM 1,000.00)
 
Minimum: RM 15,000.00
Maksimum:  Tiada had (Bergantung pada polisi ‘Underwriting’)
 
Kaedah Pembayaran
Bulanan. Suku Tahun, Setengah Tahun atau Tahunan
 
.
Manfaat Utama
 
Manfaat Kematian
 
Sekiranya berlakunya kematian terhadap pemegang sijil sebelum tarikh matang polisi. Jumlah Pampasan atau Jumlah Caruman berserta dengan Lebihan Pelaburan akan dibayar terus kepada waris sekaligus.
 
Contoh:
Ayah: Malik bin Abu (Pembayar)
Anak: Aisyah bin Kamaruddin (Pemegang Polisi)
Tarikh Matang: 15 tahun (umur anak)
Jumlah Perlindungan: RM 15,000
Bulanan: RM 100
 
Aisyah meninggal pada tahun ketiga (36 bulan) polisi aktif. Malik sebagai pembayar dan waris akan memperolehi RM 16,000 sebagai pampasan.

Kaedah 1: (Jumlah Perlindungan + Lebihan Pelaburan)

Pekara

Pulangan (RM)

Jumlah Perlindungan

15,000.00

Lebihan Pelaburan

  1,000.00

JUMLAH

16,000.00

*Anggaran sahaja
 
Kaedah 2: (Jumlah Caruman + Lebihan Pelaburan)

Pekara

Pulangan (RM)

Jumlah Caruman

    3,600.00

Lebihan Pelaburan

    1,000.00

JUMLAH

    4,600.00

*Anggaran sahaja

Nota:
Jumlah pampasan yang diterima berdasarkan jumlah tertinggi antara dua kaedah perkiraan seperti yang ditunjuk di atas. Kiraan yang ditunjuk adalah sebagai contoh sahaja untuk memudahkan kefahaman.
 
Kematian Akibat Bunuh Diri
 

Status

Kurang 1 Tahun

Selepas 1 Tahun

Tidak

Gila

Pemulangan keseluruhan Jumlah Caruman yang telah dibuat

Kaedah 1 @ Kaedah 2 yang mana lebih tinggi

Gila

Kaedah 1 @ Kaedah 2 yang mana lebih tinggi

Kaedah 1 @ Kaedah 2 yang mana lebih tinggi


Manfaat Hilang Upaya Menyeluruh Dan Kekal (HUMK)
 
Sekiranya berlakunya kecacatan kekal terhadap pemegang sijil sebelum tarikh matang polisi. Jumlah Pampasan atau Jumlah Caruman (yang mana lebih tinggi) berserta dengan Lebihan Pelaburan akan dibayar terus kepada waris sekaligus.
 
Contoh:
Ayah: Malik bin Abu (Pembayar)
Anak: Aisyah bin Kamaruddin (Pemegang Polisi)
Tarikh Matang: 15 tahun (umur anak)
Jumlah Perlindungan: RM 15,000
Bulanan: RM 100
 
Aisyah menghadapi kecacatan kekal pada tahun ketiga (36 bulan) polisi aktif. Malik sebagai pembayar dan waris akan memperolehi RM 15,000 sebagai pampasan.
 
Kaedah 1: (Jumlah Perlindungan + Lebihan Pelaburan)

Pekara

Pulangan (RM)

Jumlah Perlindungan

15,000.00

Lebihan Pelaburan

  1,000.00

JUMLAH

16,000.00

*Anggaran sahaja
 
Kaedah 2: (Jumlah Caruman + Manfaat Tunai Pendidikan + Manfaat Perayaan + Lebihan Pelaburan)

Pekara

Pulangan (RM)

Jumlah Caruman

    3,600.00

Lebihan Pelaburan

    1,000.00

JUMLAH

    4,600.00

*Anggaran sahaja

Nota:
1. Jumlah pampasan yang diterima berdasarkan jumlah tertinggi antara dua kaedah perkiraan seperti yang ditunjuk di atas. Kiraan yang ditunjuk adalah sebagai contoh sahaja (tidak tepat) untuk memudahkan kefahaman.
2. Manfaat Tunai Pendidikan & Manfaat Tunai Perayaan hanya dibayar bersekali sekiranya masih belum menerima sewaktu hidup.
3. Had maksimum pembayaran bagi HUMK adalah sebanyak RM 2 juta sahaja untuk semua polisi.
4. Tertakluk pada polisi ‘Juvenile Lien’.
 
Manfaat Tunai Pendidikan (Education Cash Benefit)
 
Pemegang polisi akan menerima Manfaat Tunai Pendidikan pada dua tahun terakhir sebelum polisi matang. Jumlah yang diperolehi adalah sebanyak 10 peratus dari Jumlah Perlindungan terkini.
 

Tarikh Matang

(Usia Peserta)

Pembayaran Pada

Penghujung Tahun Sijil

Jumlah Peratusan Yang Diterima

Berdasarkan Jumlah Perlindungan

15 tahun

12 & 13

10 %

21 tahun

19 & 20

10 %

25 tahun

23 & 24

10 %

 
Nota:
1. Jumlah yang diperolehi bagi Manfaat Tunai Pendidikan adalah bergantung kepada Jumlah Perlindungan yang terkini (sekiranya berlakunya peningkatan atau pengurangan pada jumlah perlindungan sedia ada).
2. Manfaat ini hanya dibayar sekiranya polisi masih lagi aktif. Manfaat ini akan terbatal sekiranya pemegang polisi meninggal dunia atau cacat kekal (HUMK).
 
Contoh:
Jumlah Perlindungan: RM 20,000
Tempah Matang: 21 tahun
Manfaat Tunai Pendidikan: Dibayar pada usia 19 tahun dan 20 tahun sebanyak 10% dari Jumlah Perlindungan yang diambil
 
Pengiraan:
Pemegang Polisi ketika berusia 19 tahun (hari lahir seterusnya):
RM 20,000 x 10% = RM 2,000
 
Pemegang Polisi ketika berusia 20 tahun (hari lahir seterusnya):
RM 20,000 x 10% = RM 2,000
 
Jumlah Keseluruhan: RM 4,000
 
Manfaat Tunai Meraikan (Education Celebration Benefit)
 
Pemegang polisi akan menerima Manfaat Tunai Meraikan sebanyak RM 500 selepas menamatkan pembelajaran di peringkat rendah atau seangkatan dengannya. Dengan syarat polisi perlu aktif melebihi 2 tahun dan caruman telah dibayar sepenuhnya (tiada tunggakan).
 
Pemegang polisi perlulah membuat tuntutan dengan mengemukakan dokumen seperti siji tamat sekolah sebagai bukti. Manfaat Tunai Meraikan akan dibayar selepas polisi matang sekiranya tuntutan tidak dibuat sepanjang tempoh aktif polisi.
 
Manfaat Kematangan
 
Sekiranya pemegang sijil masih hidup sehingga tarikh matang plan simpanan. 130 % dari Jumlah Perlindungan serta Jumlah Pelaburan (PIF) akan diserahkan pada pemegang polisi. Jumlah Perlindungan yang diterima adalah terkini (sekiranya berlakukan kenaikan atau pengurangan perlindungan sepanjang tempoh aktif).
 
Contoh:
Jumlah Perlindungan: RM 15,000
Tempah Matang: 21 tahun
Jumlah Perlaburan: RM 21,676 (Anggaran)
 
Jumlah Keseluruhan: RM 19,500 (130%) + RM 21,676 = RM 41,176
 
Nota:
1. Jumlah yang diperolehi hanyalah sebagai anggaran sahaja. Bergantung pada prestasi tabung pelaburan.
2. Jumlah yang diperolehi ini tidak termasuk Manfaat Tunai Meraikan (RM 500) serta Manfaat Tunai Pendidikan (20% dari Jumlah Perlindungan).
 
Manfaat Pengeluar Separa
 
Pengeluaran sebahagian dari simpanan hanya boleh dilakukan berdasarkan syarat seperti berikut:
 
1. Minimum pengeluaran sebanyak RM 50
2. Baki simpanan minimum RM 50
3. Maksimum pengeluaran sebanyak 80% dari jumlah simpanan terkini
4. Pengeluaran dibenarkan dibuat sekali dalam tempoh setahun
5. Pengeluaran perlukan berdasarkan keperluan pemegang polisi sahaja
 
 
Perlindungan Fleksibel
 
Manfaat Rider
 
Pemegang sijil boleh membuat bayaran tambahan (bayaran hangus) ke atas simpanan bulanan bagi mendapatkan perlindungan dengan pilihan Rider.
 
Berikut adalah pilihan Rider yang ada:
 
1. Rider Kad Perubatan (Takaful Medical Plus)
 
Entri Berkaitan:
Takaful Medical Plus (Kad Perubatan)
 
2. Rider Penyakit Kritikal (39 Penyakit Kritikal)
 
Entri Berkaitan:
Senarai Penyakit Kritikal Yang Dilindungi Oleh Etiqa
 
3. Rider Manfaat Tunai Hospital
4. Rider Tambah Nilai Tetap
5. Rider Pengecualian Sumbangan bagi Penyakit Kritikal
6. Rider Pengecualian Sumbangan bagi Kematian & Cacat Kekal
 
Entri Berkaitan:
Takaful Rider @ Etiqa
 
 
Sebarang pertanyaan lanjut atau untuk set temujanji untuk berjumpa, boleh hubungi saya melalui maklumat seperti di bawah. Saya sentiasa bersedia membantu anda.


Tiada ulasan:

Catat Ulasan